Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou
JUDr. Jiří Štrincl, PhD. - soudní exekutor
Vítáme Vás na stránkách Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou.
JUDr. Jiří Štrincl, soudní exekutor (090 EX), Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou,
UKONČIL SVOU ČINNOST KE DNI 31.03.2024.

Veškerá podání týkající se exekučních řízení vedených u JUDr. Jiřího Štrincla, zasílejte zástupci soudního exekutora,
vždy uvádějte sp. zn. exekučního řízení!

Zástupce soudního exekutora: Mgr. Jan Jindra, LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Semily
Antonína Dvořáka 326
511 01 Turnov

e-mail: zastupce@exekutorsemily.cz
ID DS 4th549n

Důležité informace k exekucím získáte na stránkách Exekutorské komory ČR ekcr.cz.